Statut szkoły - tekst jednolity

 

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

 

Regulamin wypożyczania podręczników

 

Regulamin funkcjonowania stołówki szkolnej

 

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Regulamin dziennika elektronicznego

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu od 11 kwietnia 2022 r.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W MIELCU

 

Regulamin półkolonii organizowanej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu w czasie ferii zimowych 

 

Regulamin wycieczek szkolnych   

- karta wycieczki

- oświadczenie rodziców

- rozliczenie wycieczki

Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Załączniki:

- oświadczenie

- plan pomocy

- protokół

-karta interwencji

- notatka pedagoga

- notatka wychowawcy

- plan działań naprawczych

- ankieta

- ankieta uczniowie

- prezentacja