Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

 

Zasady przyjęcia do klasy pierwszej w 2024/2025

Ścieżka logowania

Zasady rekrutacji do świetlicy uczniów klas pierwszych

 Materiały promocyjne szkoły
Film o szkole