Dyrektor  szkoły - mgr Grzegorz Tychanowicz


wicedyrektor d/s dydaktyki - mgr Marzena Rybak

wicedyrektor d/s wychowawczych - mgr Beata Czarnota