1.Informacje ogólne - telefon- 177875262

Regulamin świetlicy

Procedury przyprowadzania i wybierania dzieci ze świetlicy

Karta zgłoszenia(zapisu) dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III . Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy specjaliści.

W ciągu całego roku szkolnego , w świetlicy prowadzone są zajęcia, zgodnie z przyjętym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nauczycielki stosują nowoczesne formy i metody pacy, dostosowane do wieku wychowanków i ich możliwości psychofizycznych. Dodatkowo realizowane są innowacje pedagogiczne: plastyczne, teatralne oraz dotyczące bezpieczeństwa. Wychowawczynie pracują także z dziećmi mającymi trudności w nauce, pomagając im w odrabianiu zadań domowych oraz nadrabianiu zaległości w materiale programowym.

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" organizujemy głośne czytanie literatury pięknej.
Wychowankowie naszej świetlicy biorą udział w zajęciach muzyczno - ruchowych.
Wiele radości sprawia dzieciom nauka nowych technik plastycznych oraz zajęcia z cyklu "Zrobić coś z niczego". Wszystkie te umiejętności są wykorzystywane do wykonania ciekawych dekoracji, które zdobią okna i ściany naszych pomieszczeń. W świetlicy organizowane są również konkursy plastyczne dla chętnych wychowanków.W miarę możliwości dzieci korzystają z sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe i zabawy ogólnorozwojowe. Często prowadzone są zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie na powietrzu.

Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy dowolne w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

W świetlicy odbywają się również zajęcia otwarte dla rodziców, na których mogą oni zobaczyć, na czym polega praca wychowawców oraz w jaki sposób ich dziecko zachowuje się w grupie rówieśników.

 


2.Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek: 6.00 - 10.30 i 11.30 - 17.00

Wtorek: 6.00 - 9.30 i 11.30 - 17.00

Środa:  6.00 - 9.00 i 11.30 - 17.00

Czwartek: 6.00 - 10.30 i 11.30 - 17.00

Piątek: 6.00 - 9.30 i 10.30 - 17.00


3.Pracownicy świetlicy :

kierownik mgr Skawińska Elżbieta

mgr Kluza Sylwia

mgr Lasota Katarzyna

mgr Łączak Anna

mgr Osnowska Joanna

mgr Polańska Beata

4.Galeria