W dniu 11 maja uczniowie klas VI oraz VII przystąpili do konkursu czytelniczego z języka angielskiego. Zadaniem uczestników było zapoznanie się z treścią książki The  Elephant Man Tima Vicarego w języku angielskim.

Książka była dostępna w bibliotece szkolnej jak również w wersji pdf po pobraniu kodu QR dostarczonego przez organizatora. Najlepszą znajomością treści wykazali  się Emilia Rachwał, Amelia Perdak oraz Oskar Zięba. Gratulujemy zwycięzcom konkursu i zachęcamy do czytania w języku Szekspira.