Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Ks. Jan Twardowski
Już po raz czwarty, w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się na kartach historii, odbyła się akcja MEiN „Szkoła pamięta”. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z przeszłością danego miejsca, społeczności.
W tym roku do akcji przyłączyli się uczniowie z naszej szkoły, którzy wraz z opiekunami wybrali się na Cmentarz Parafialny, gdzie zapalili znicze oraz wspominali zmarłych zasłużonych dla naszego regionu. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną o najodważniejszych kobietach okupowanej Polski.
red. Danuta Mirek