Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej oraz jubileusz 60-lecia szkoły skłaniają do refleksji, składania życzeń i podziękowań.

Z tej okazji szczególnie dziękujemy tym, którzy zakończyli już swoją pracę zawodową z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 6. Od września z uroków życia emeryta korzysta p. Ewa Bryła, p. Ewa Król, p. Elżbieta Kwiecień, p. Tadeusz Pezda, p. Anna Szpakowska i p. Aleksandra Wołoszyn.

Dziękujemy Państwu za wszystkie lata pracy z dziećmi, za wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Czynnym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy satysfakcji, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, a także zdrowia oraz spokojnych dni.

 Dziękujemy za uśmiech, dobre słowo, profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

                                                                                        Dyrekcja, koleżanki i koledzy, społeczność uczniowska

Red. B. Witkowska