W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ŚWIETLICA SZKOLNA DOŁĄCZYŁA DO REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,,Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Głównym celem projektu jest promowanie kultury w szerokim zakresie, wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych.

Nauczyciele w swoich grupach zrealizują 20 zadań z IV modułów. Poświęcą czas na tematy związane z:

  • kulturą rozumianą jako sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, architektura, kino, literatura);
  • kulturą lokalną i narodową;
  • kulturą społeczną (szacunek, empatia, pomoc starszym i niepełnosprawnym, tolerancja);
  • kulturą słowa, szczególnie w Internecie;
  • ekokulturą;
  • kulturą innych narodów.

Koordynator projektu: Anna Łączak

Projekt jest zgodny z Podstawą Programową, a także kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.