W dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów zgodnie z harmonogramem:

24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 900 – język polski,

25 maja 2022 r. (środa) godz. 900 – matematyka,

26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 900 – język angielski.

Wychowawcy uczniów klas ósmych zobowiązani są do przypomnienia swoim wychowankom szczegółowych informacji dotyczących przebiegu poszczególnych egzaminów.

Dla pozostałych uczniów dni od 24 do 26 maja 2022 r. są wolne od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci potrzebujących opieki dyrektor szkoły organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w  świetlicy szkolnej.

W dniach 24 – 26 maja 2022 r. kuchnia szkolna nie wydaje posiłków.