Dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.