W dniach od 31 maja do 14 czerwca 2023 r. w naszej szkole prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci z klas I – III, które spędzają wakacje w mieście. Uczniowie zapisywani będą do 3 różnych grup na każdy z dwóch turnusów:

I       26 czerwca – 30 czerwca 2023 r. od godz. 630 do godz. 1530

II     3 lipca – 7 lipca 2023 r. od godz. 630 do godz. 1530

W trakcie zajęć dzieci będą miały zapewniony ciepły posiłek, natomiast rodzice pokryją koszty zaplanowanych w programie działań, m.in. wycieczek, zajęć pozaszkolnych.

Zgłoszenie dziecka na półkolonię należy dokonać telefonicznie – nr do kontaktu: 17 7875270 lub osobiście.

Karta zgłoszenia do odebrania w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Solskiego 8.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii zostaną przekazane w późniejszym terminie zainteresowanym rodzicom.

Wysokość opłaty za udział w każdym turnusie półkolonii wynosi 200,00 zł.

Naliczoną kwotę należy wpłacać wyłącznie na konto nr:  49 1020 4913 0000 9802 0195 1987, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu, ul. Solskiego 8, do dnia 20-tego czerwca 2023 r. (oznacza to, że w dniu 20.06.2023 r. pieniądze powinny być już zaksięgowane na koncie szkoły).

W tytule przelewu należy podać imię nazwisko dziecka, klasę oraz termin turnusu, za który jest dokonywana płatność. Prosimy nie zmieniać  kwot naliczonych opłat.

Regulamin półkolonii