W związku z sytuacją na Ukrainie informujemy, że można skorzystać z doraźnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej w naszej Poradni.
Pomoc kierowana jest zarówno do polskich dzieci i młodzieży jak również uczniów ukraińskich, nauczycieli, rodziców, opiekunów.
Nasi psycholodzy i pedagodzy chętnie udzielą wsparcia merytorycznego, emocjonalnego 
i informacyjnego. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza.
Prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Dyrektor Poradni
Krystyna Florek