Cyfrowa szkoła - cd...

Od ostatniego artykułu minęło już dwa miesiące. Nie znaczy to, że nic nie działo się w naszej szkole. Projekt Cyfrowej szkoły zakłada doposażanie szkół w sprzęt  umożliwiający wykorzystywanie TIK na lekcjach, jak również podnoszenie kompetencji nauczycieli. Przez cały okres trwania  programu nauczyciele naszej szkoły  uczestniczą w kursie organizowanym przez CEO, który składa się z comiesięcznych modułów. Do tej pory  wszyscy nauczyciele klas IV - VI zapoznali sie z takimi tematami jak :

 • Bezpieczeństwo w sieci.
 • Prawo autorskie. Licencje.
 • Otwarte zasoby edukacyjne – jak z nich korzystać?
 • Legalne oprogramowanie – jak i skąd je pozyskiwać
 • Atmosfera w klasie, która sprzyja uczeniu się.
 • Określenie i przedstawienie uczniom celów uczenia się.
 • Uświadamianie uczniom celów uczenia się z wykorzystaniem TIK.
 • Zastosowanie TIK w realizacji celów uczenia się - narzędzia TIK wykorzystywane w poszukiwaniu informacji.
 • Miejsce i rola celów w przebiegu lekcji.
 • Jak przekonać się, czy uczniowie osiągnęli cele uczenia się?
 • Metody pomocne w zbieraniu dobrych praktyk i upowszechnianiu ich.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Sieci współpracy nauczycieli- zasady ich tworzenia i funkcjonowania.
 • Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzone są zajęcia praktyczne dla nauczycieli. W kursie będziemy pracować głownie nad podnoszeniem kompetencji pedagogów, które dotyczą planowania i prowadzenia dobrych lekcji oraz wykorzystania TIK, jako metody wspomagającej uczenie się.

  W najbliższym miesiącu będziemy brali udział w sieciach współpracy, mających na celu wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami innych szkół.

  Bożena Lenartowicz

   

 

E-dziennik

Rekrutacja 2020/2021

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

Znajdź nas na ...

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting