Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 

 

Zasady przyjęcia do klasy pierwszej w 2022/2023 

Ścieżka logowania

Zarządzenie Prezydenta

 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej dla przyszłych uczniów klas I - rok urodzenia 2015

 

Zasady rekrutacji

 Materiały promocyjne