Rozpoczynamy akcję pomocy dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu. Prosimy o zbiórkę: chemii, słodyczy, żywności, ubrań, przyborów szkolnych, zabawek (wyłączając pluszaki).
Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się i pomocy.
" Bogatym nie jest ten,kto posiada,lecz ten kto daje " (Jan Paweł II)
 
       Organizator SZKOŁA PODSTAWOWA NR.6 : 
                                       JOANNA PAWLIK -MAREK
                                        RENATA PIEŃCZEWSKA
                                        ŁUKASZ KOŹLIK