19 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 6 obchodziliśmy Szkolny Dzień Życzliwości. W ramach tego święta uczniowie założyli ubrania w kolorze żółtym, który  symbolizuje wzajemną  życzliwość.

Z tej okazji na głównym holu powstała gazetka z pracami i życzeniami uczniów,
a korytarze zostały udekorowane hasłami związanymi z życzliwością. Dodatkowo została nadana przez radiolę audycja dotycząca  historii powstania Światowego Dnia Życzliwości. Akcję zorganizowały pani Agnieszka Jurasz oraz pani Magdalena Łanucha.