DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU

Wstęp

Status pod względem zgodności z ustawą

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6mielec.pl

Data publikacji strony internetowej:  https://sp6.mielec.pl/  2010-03-31

Data ostatnie istotnej aktualizacji: 2022-03-17

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury (bez używania myszki)
 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczone na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego wezwanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowe nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu posiada dwa budynki.

Budynek główny przy ulicy Solskiego 8

 1. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dotrzeć na parter budynku.
 2. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w sekretariacie szkoły, księgowości, kadrach, świetlicy szkolnej, bibliotece, dyrekcji szkoły oraz otrzymać pomoc w załatwianiu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku.

Budynek przy ulicy Biernackiego 6

 1. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku  przy ul. Biernackiego 6 można otrzymać informację oraz pomoc w załatwieniu spraw w szkole.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w załatwianiu spraw w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu przy ul. Solskiego 8

Tłumacz języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu. Osoby uprawnione, które wyrażą chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby do sekretariatu szkoły telefonicznie pod numer 17 7875270. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3dni robocze przed terminem planowanej wizyty w szkole. Należy wypełnić zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego i dostarczyć do sekretariatu szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły, zakładka Dostępność, Wnioski).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 1. Pochylnia jest podjazdem betonowym.
 2. Brak platform.
 3. Brak informacji głosowych.
 4. Brak pętli indukcyjnych.
 5. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 6. Brak powiększonych napisów (druku )dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe: Nie posiadamy narzędzi do edycji i wydruku dokumentów w alfabecie Braille’a.

Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu mogą komunikować się z nami poprzez:

 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon 17 7875270 (sekretariat)
 • faks: 17 7875251
 • Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 6. ul. Solskiego 8, 39 – 300 Mielec, województwo podkarpackie