Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. wprowadza w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. dla uczniów klas I – VIII zajęcia w systemie zdalnym.