Od dnia 8 kwietnia 2019 r. szkoła przystąpiła do bezterminowego strajku nauczycieli i pracowników oświaty!!!         Dyrektor szkoły przypomina o obowiązku zgłoszenia się uczniów na egzamin ósmoklasisty w dniu 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku o godz.8.30. Egzamin odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Solskiego 8.                  
Logopeda

Zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się w grupach oraz indywidualnie. Na zajęciach grupowych kształtuje się słuch fonematyczny i jest prowadzona terapia wymowy. Kształtowanie słuchu fonematycznego odbywa się w ramach 3 opozycji:
miejsca artykulacji;
dźwięczna – bezdźwięczna;
stopnia zwarcia narządów mowy.
Na zajęciach grupowych wymowy jest prowadzona terapia: 
wymowy głosek sz, ż, cz, dż;
wymowy głosek ś, ź, dź, ć;
wymowy głosek s, dz, c, z;
wymowy głoski r.
Ponadto prowadzone jest ćwiczenie rozumienia tekstu.
Prowadzone są również zajęcia indywidualne z uczniami, którzy szczególnie potrzebują pomocy logopedycznej.

Godziny pracy logopedy

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting