Od dnia 8 kwietnia 2019 r. szkoła przystąpiła do bezterminowego strajku nauczycieli i pracowników oświaty!!!         Dyrektor szkoły przypomina o obowiązku zgłoszenia się uczniów na egzamin ósmoklasisty w dniu 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku o godz.8.30. Egzamin odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Solskiego 8.                  

Gabinet medyczny

W szkole funkcjonuje gabinet medyczny. Opiekę nad naszymi uczniami sprawuje od 1995 roku higienistka szkolna Marzena Siembab. Gabinet czynny jest codziennie w godz. 7.00 - 15.00

Opieka medyczna obejmuje:

  • udzielanie uczniom pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach
  • przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów
  • prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania preparatami fluorkowymi
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole
  • nadzorowanie warunków sanitarno - higienicznych w szkole
  • przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów

Testy przesiewowe w szkole to:

  1. pomiar wysokości i masy ciała

6 lat -  oddział przedszkolny*

10 lat - III klasa

12 lat - V klasa

2. nieprawidłowa ostrość wzroku

6 lat -  oddział przedszkolny*

7 lat - I klasa

10 lat - III klasa

12 lat - V klasa

3.zez

6 lat - oddz. w przedszkolu *

4. zaburzenia widzenia barw

10 lat - III klasa

5. uszkodzenie słuchu

6 lat - oddz. w przedszkolu *

6. scoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa)

6 lat -  oddział przedszkolny*

7 lat - I klasa

10 lat - III klasa

12 lat - V klasa

7. zniekształceń statycznych kończyn dolnych

6 lat - oddz. w przedszkolu *

8. podwyższonego ciśnienia tętniczego

6 lat - oddz. w przedszkolu *

10 lat - III klasa

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting