Dokumenty szkoły

 

Statut szkoły

 

ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U. 16 marca 2015 r. Poz.357)

ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MIELCU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ORAZ ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 24 LIPCA 2015 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Regulamin wypożyczania podręczników

 

 

Program Profilaktyki Szkoły

 

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły

 

E-dziennik

Projekt unijny

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Cyfrowa szkoła

O szkole

moodle

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting