Samorząd Uczniowski 2018/2019

 

 

MAŁY SAMORZĄD:

PRZEWODNICZĄCA: Gabriela Gil

ZASTĘPCY: Maja Ftara , Gabriela Pyrsak

ZARZĄD: Weronika Dubiel, Zuzanna Czyrny, Maja Ryba, Cezary Kapinos, Natalia Jacher,  Antonina Bator, Amelia Woźniak

CZŁONKOWIE: Karolina Żurawska, Monika Mazur, Wiktor Skowron, Fabian Rajzer, Natalia Pieróg, Adrianna Jasińska, Wiktoria Solak, Rafał Groele, Emilia Wrażeń

 

 

Samorząd Szkolny

Przewodniczący: Patryk Drożdż

Zastępcy: Oliwier Brożyna, Karol Nycek, Wiktoria Woyterska

Członkowie: Nadia Bogdan, Olaf Eksner, Dawid Hinzmann, Jagoda Zielińska

Zarząd: Przewodniczący klas

Poczet sztandarowy

Anna Słąba

Magdalena Naróg

Adrian Trzpis

Werbliści:

Dawid Hinzman

Maciej Kukulski

 

Opiekunowie:

Mariola Drewniak

Elżbietak Kwiecień

Bernadeta Łaz

Ks. Bartłomiej Musiał

 

 

Plan pracy- rok szkolny 2018/2019

 

Wrzesień

Sadzenie „Dębu im. niepodległościowego”

Dzień profilaktyki-Akjca „Oddaj krew i uratuj czyjeś życie”

Dzień Chłopaka

 

Październik

Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt

Dyskoteka dla klas VIII i gimnazjalnych

Dzień Edukacji- niespodzianka dla nauczycieli i pracowników szkoły

„Sprzątanie świata”- oddaj zużyty telefon”

Wybory „małego samorządu” –klas IV i V

Pasowanie na ucznia i sportowca

 

Listopad

Dzień postaci z bajek

Dzień Ochrony Praw Dziecka- debata uczniowska „Wokół życzliwości”

„Okrągły stół”- Rodzice- Uczniowie-Nauczyciele

 

Grudzień

Akcja „Oddaj włos”

Spotkanie ze św. Mikołajem

Zbiórka przyborów szkolnych i zabawek na cele charytatywne

Akcja na rzecz hospicjum

 

Styczeń

Zabawy choinkowe

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Kiermasze charytatywne

 

Marzec

Dzień Kobiet- niespodzianki przygotowane przez chłopców

Powitanie wiosny- wybory Eko Miss

Dzień otwarty szkoły

 

Kwiecień

Dzień Książki dla Dzieci

Światowy Dzień Ziemi- sadzimy tuje.

Dzień lotnictwa i Kosmonautyki

 

Maj

Dzień Europy

Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

 

Czerwiec

Rada Dziecięca

 

 

Zasady przeprowadzania wyborów szkolnych:
Przewodniczący :
- Kandydatów wybieramy spośród uczniów obecnych klas piątych, za wyrazem ich zgody. Dopuszczalne jest kilka kandydatur z jednej klasy.
- Prawo głosu mają tylko uczniowie klas czwartych i piątych.
- Kampania wyborcza trwa 10 dni. W czasie trwania kampanii wyborczej kandydaci mają prawo prezentować
się społeczności uczniowskiej w dowolnych formach.
- Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie
na drugiej, trzeciej, godzinie lekcyjnej.
- Urna wystawiona będzie przed wejściem do jadalni
- Uczniowie oddają tylko jeden głos.
- Kampania ma być przeprowadzona w sposób godny,
z poszanowaniem praw ucznia (w tym kontaktów)
Nie dopuszcza się zaśmiecania szkoły.
- Jeżeli któryś z kandydatów lub komisji wyborczych nie zastosuje się do w/w postanowień, Główna Komisja Wyborcza ma prawo skreślać tegoż z listy kandydatów.
- Główną Komisję Wyborczą stanowią wylosowani uczniowie wraz z przedstawicielem nauczycieli
i opiekunem samorządu.

4. Wybór opiekuna samorządu:
Nauczyciel - opiekun wybierany jest przez dyrektora szkoły po uzyskaniu zgody nauczyciela oraz zatwierdzeniu przez samorząd lub spośród chętnych nauczycieli uczniowie klas piątych wybierają w tajnym głosowaniu.

5. Współpraca samorządu z opiekunem:
- Opiekun pełni funkcję doradcy samorządu - pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów Szkoły, pomaga w prowadzeniu dokumentacji własnej samorządu.
- Opiekun nie jest władzą samorządu, jest pośrednikiem między samorządem a nauczycielami, dyrekcją Szkoły, rodzicami, władzą lokalną.

6. Ogólne zasady działania samorządu:
- Kadencja samorządu trwa rok: od czerwca do 31 maja następnego roku.
- Zebrania samorządu zwoływane są według potrzeb.
- W zebraniach samorządu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie.
- Członkowie samorządu winni są opracować program samorządu
i zaprezentować go społeczności uczniowskiej w pierwszej połowie września.

7. Fundusze samorządu:
Fundusze samorządu stanowią pieniądze zebrane jako dochód
z dyskotek, loterii fantowych, zbiórek surowców wtórnych, itp.

8. Opiniowanie:
Samorząd ma prawo opiniowania w sprawach wymienionych
w statucie Szkoły. Opinia ma mieć formę pisemną i winna być przedłożona opiekunowi, a ten przekazuje ją dyrektorowi Szkoły.

9. Dokumentowanie działalności samorządu:
Wszelkie formy działalności samorządu mogą być dokumentowane. Pod koniec semestru członkowie samorządu mają obowiązek przedstawić pisemne podsumowanie działalności samorządu
(na konferencji podsumowującej).

10. Postanowienia końcowe:
- Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów.
- Program działalności samorządu nie może być sprzeczny
z obowiązującym prawem (tu: Statutem szkoły).
- Regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły, ale nie może podlegać głosowaniu przez inne organy Szkoły niż samorząd.
- Regulamin może być poprawiany. Po wyborach każdego roku regulamin można poddawać analizie, proponować zmiany, ale należy się wystrzegać sytuacji by regulamin był uchwalony "pod" opiekuna lub przewodniczącego. 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting