Samorząd Uczniowski 2015/2016

 

Przewodnicząca: MARIKA BUCZEK 6C

Zastępca: ADRIAN TRZPIS - 6D

 

Członkowie SU:

MELISA KULA – 6B

DAWID HINZMANN – 6A

KLAUDIA MROZIK – 6E

HUBERT POSŁUSZNY – 6C

AGATA KOZAK -6E

EMILIA TARA -6A

ERNEST WOJDYŁA -6B

 

Poczet sztandarowy:

1. ADRIAN TRZPIS

MELISA KULA

AGATA KOZAK

 

2. HUBERT POSŁUSZNY

EMILIA TARA

KLAUDIA MROZIK

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

Cele samorządu uczniowskiego:
•    Reprezentowanie ogółu uczniów
•    Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej o obrona ich praw
•    Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
•    Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
•    Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
•    Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

ZADANIA DO WYKONANIA
WRZESIEŃ
•    Przydzielenie zadań poszczególnym członkom samorządu uczniowskiego
•    Opracowanie planu pracy
•    Szczęśliwy numerek
•    Dzień Chłopaka- wybory Naj…mana

PAŹDZIERNIK
•    Szczęśliwy numerek
•    Światowy Dzień Ochrony Zwierząt- 4.10.- zbiórka karmy dla zwierząt z mieleckiego schroniska
•    Dzień Edukacji  Narodowej- koncert  życzeń przez szkolną radiolę
•    Konkurs na najśmieszniejszą dynię-29-31 października
•    „Kultura a makulatura”- zbiórka makulatury
LISTOPAD
•    Szczęśliwy numerek
•    Turniej piłki nożnej klas IV-VI o puchar dyrektora szkoły
•    Światowy Dzień Pluszowego Misia-25 listopada- zbiórka maskotek dla dzieci z Powiatowego Szpitala w Mielcu
•    Andrzejki- klasowe wieczory  wróżb, dyskotek

GRUDZIEŃ
•    Szczęśliwy numerek
•    Mikołajkowa świta
•    Przygotowanie kartek świątecznych z życzeniami dla rady Pedagogicznej i pracowników szkoły


STYCZEŃ
•    Szczęśliwy numerek
•    Zabawy noworoczne- współorganizowanie zabaw dla klas I-III
•    Włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
•    Podsumowanie pracy samorządu w I półroczu

LUTY
•    Szczęśliwy numerek
•    Walentynki- poczta walentynkowa, ubieramy się na czerwono
•    Światowy Dzień Kota-najpiękniejsze zdjęcia  naszych kotów-prezentacja zdjęć

MARZEC
•    Szczęśliwy numerek
•    Kwiatek dla Ewy- każdy chłopiec przychodzi w krawacie lub muszce
•    Wybory BEST…girl
•    Pierwszy dzień wiosny-giełda talentów
•    „Kultura a makulatura”

KWIECIEŃ
•    Szczęśliwy numerek
•    Prima Aprilis- przebieramy się.
•    Wielkanoc-kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły
•    Obchody Dnia Ziemi-ubieramy się na zielono

MAJ
•    Szczęśliwy numerek
•    Festiwal tańca
•    „Jeden dzień z życia mamy”-konkurs na opowiadanie
•    Szkolna kampania wyborcza-wybory samorządu na rok szkolny 2014/2015
•    Dziecięca Rada Miejska- 30 maja- debata o sporcie


CZERWIEC
•    Szczęśliwy numerek
•    Dzień Dziecka- włączenie się w przygotowanie imprez sportowych
•    „Portret taty”- konkurs plastyczny
•    Kiermasz używanych podręczników
•    Sporządzenie  sprawozdania z pracy samorządu za rok szkolny 2013/2014
•    Zakończenie roku szkolnego


Opracowały
Mariola Drewniak, Lucyna Cisowska ,Samorząd Uczniowski SP6

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Nazwa samorządu uczniowskiego:
Samorząd uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki
i Wigury w Mielcu, zwany dalej samorządem.

2. Organy samorządu:
- Przewodniczący samorządu i jego zastępcy
- Komisja wyborcza
- Komisja Rewizyjna
- Sekcja Kulturalna
- Redakcja gazetki Szkolnej
Członkowie w/w organów (z wyjątkiem przewodniczącego samorządu) zgłaszają się dobrowolnie. Spośród siebie wybierają szefa komisji podległego bezpośrednio przewodniczącemu samorządu.

3. Zasady przeprowadzania wyborów szkolnych:
Przewodniczący :
- Kandydatów wybieramy spośród uczniów obecnych klas piątych, za wyrazem ich zgody. Dopuszczalne jest kilka kandydatur z jednej klasy.
- Prawo głosu mają tylko uczniowie klas czwartych i piątych.
- Kampania wyborcza trwa 10 dni. W czasie trwania kampanii wyborczej kandydaci mają prawo prezentować
się społeczności uczniowskiej w dowolnych formach.
- Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie
na drugiej, trzeciej, godzinie lekcyjnej.
- Urna wystawiona będzie przed wejściem do jadalni
- Uczniowie oddają tylko jeden głos.
- Kampania ma być przeprowadzona w sposób godny,
z poszanowaniem praw ucznia (w tym kontaktów)
Nie dopuszcza się zaśmiecania szkoły.
- Jeżeli któryś z kandydatów lub komisji wyborczych nie zastosuje się do w/w postanowień, Główna Komisja Wyborcza ma prawo skreślać tegoż z listy kandydatów.
- Główną Komisję Wyborczą stanowią wylosowani uczniowie wraz z przedstawicielem nauczycieli
i opiekunem samorządu.

4. Wybór opiekuna samorządu:
Nauczyciel - opiekun wybierany jest przez dyrektora szkoły po uzyskaniu zgody nauczyciela oraz zatwierdzeniu przez samorząd lub spośród chętnych nauczycieli uczniowie klas piątych wybierają w tajnym głosowaniu.

5. Współpraca samorządu z opiekunem:
- Opiekun pełni funkcję doradcy samorządu - pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów Szkoły, pomaga w prowadzeniu dokumentacji własnej samorządu.
- Opiekun nie jest władzą samorządu, jest pośrednikiem między samorządem a nauczycielami, dyrekcją Szkoły, rodzicami, władzą lokalną.

6. Ogólne zasady działania samorządu:
- Kadencja samorządu trwa rok: od czerwca do 31 maja następnego roku.
- Zebrania samorządu zwoływane są według potrzeb.
- W zebraniach samorządu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie.
- Członkowie samorządu winni są opracować program samorządu
i zaprezentować go społeczności uczniowskiej w pierwszej połowie września.

7. Fundusze samorządu:
Fundusze samorządu stanowią pieniądze zebrane jako dochód
z dyskotek, loterii fantowych, zbiórek surowców wtórnych, itp.

8. Opiniowanie:
Samorząd ma prawo opiniowania w sprawach wymienionych
w statucie Szkoły. Opinia ma mieć formę pisemną i winna być przedłożona opiekunowi, a ten przekazuje ją dyrektorowi Szkoły.

9. Dokumentowanie działalności samorządu:
Wszelkie formy działalności samorządu mogą być dokumentowane. Pod koniec semestru członkowie samorządu mają obowiązek przedstawić pisemne podsumowanie działalności samorządu
(na konferencji podsumowującej).

10. Postanowienia końcowe:
- Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów.
- Program działalności samorządu nie może być sprzeczny
z obowiązującym prawem (tu: Statutem szkoły).
- Regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły, ale nie może podlegać głosowaniu przez inne organy Szkoły niż samorząd.
- Regulamin może być poprawiany. Po wyborach każdego roku regulamin można poddawać analizie, proponować zmiany, ale należy się wystrzegać sytuacji by regulamin był uchwalony "pod" opiekuna lub przewodniczącego. 

E-dziennik

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting