Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2017/2018

Karta zgłoszenia dziecka

Zasady rekrutacji

 

 

1.Informacje ogólne - telefon7745262


Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III . Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy specjaliści.

W ciągu całego roku szkolnego , w świetlicy prowadzone są zajęcia, zgodnie z przyjętym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nauczycielki stosują nowoczesne formy i metody pacy, dostosowane do wieku wychowanków i ich możliwości psychofizycznych. Dodatkowo realizowane są innowacje pedagogiczne: plastyczne, teatralne oraz dotyczące bezpieczeństwa. Wychowawczynie pracują także z dziećmi mającymi trudności w nauce, pomagając im w odrabianiu zadań domowych oraz nadrabianiu zaległości w materiale programowym.

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" organizujemy głośne czytanie literatury pięknej.
Wychowankowie naszej świetlicy biorą udział w zajęciach muzyczno - ruchowych.
Wiele radości sprawia dzieciom nauka nowych technik plastycznych oraz zajęcia z cyklu "Zrobić coś z niczego". Wszystkie te umiejętności są wykorzystywane do wykonania ciekawych dekoracji, które zdobią okna i ściany naszych pomieszczeń. W świetlicy organizowane są również konkursy plastyczne dla chętnych wychowanków.


W miarę możliwości dzieci korzystają z sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe i zabawy ogólnorozwojowe. Często prowadzone są zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie na powietrzu.

Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy dowolne w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

W świetlicy odbywają się również zajęcia otwarte dla rodziców, na których mogą oni zobaczyć, na czym polega praca wychowawców oraz w jaki sposób ich dziecko zachowuje się w grupie rówieśników.

 


2.Godziny pracy świetlicy szkolnej

Od poniedziałku do piątku 600 do 1630.3.Pracownicy świetlicy :


Kierownik mgr Aleksandra Wołoszyn

mgr Edyta Cisińska
mgr Łączak Anna
mgr Mielnicka Karolina
mgr Anna Naróg
mgr Osnowska Joanna
mgr Skawińska Elżbieta
mgr Szpakowska Anna
mgr Anna Woźniak
mgr Zielińska Agnieszka

5.Galeria

 

 

 

 

 

 

E-dziennik

Projekt unijny

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Cyfrowa szkoła

O szkole

moodle

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting