Świetlica

Regulamin świetlicy SP 6

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej Szkoły Podst. Nr 6 w Mielcu

Zasady rekrutacji do świetlicy

Karta zgłoszenia (zapisu) dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru ucznia ze świetlicy

 

1.Informacje ogólne - telefon- 177875262


Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III . Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy specjaliści.

W ciągu całego roku szkolnego , w świetlicy prowadzone są zajęcia, zgodnie z przyjętym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nauczycielki stosują nowoczesne formy i metody pacy, dostosowane do wieku wychowanków i ich możliwości psychofizycznych. Dodatkowo realizowane są innowacje pedagogiczne: plastyczne, teatralne oraz dotyczące bezpieczeństwa. Wychowawczynie pracują także z dziećmi mającymi trudności w nauce, pomagając im w odrabianiu zadań domowych oraz nadrabianiu zaległości w materiale programowym.

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" organizujemy głośne czytanie literatury pięknej.
Wychowankowie naszej świetlicy biorą udział w zajęciach muzyczno - ruchowych.
Wiele radości sprawia dzieciom nauka nowych technik plastycznych oraz zajęcia z cyklu "Zrobić coś z niczego". Wszystkie te umiejętności są wykorzystywane do wykonania ciekawych dekoracji, które zdobią okna i ściany naszych pomieszczeń. W świetlicy organizowane są również konkursy plastyczne dla chętnych wychowanków.


W miarę możliwości dzieci korzystają z sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe i zabawy ogólnorozwojowe. Często prowadzone są zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie na powietrzu.

Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy dowolne w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

W świetlicy odbywają się również zajęcia otwarte dla rodziców, na których mogą oni zobaczyć, na czym polega praca wychowawców oraz w jaki sposób ich dziecko zachowuje się w grupie rówieśników.

 


2.Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek: 6.00 - 17.00

Wtorek: 6.00 - 8.00 i 11.30 - 17.00

Środa: 6.00 - 9.00 i 11.30 - 17.00

Czwartek: 6.00 -9.00 i 11.30 - 17.00

Piątek: 6.00 - 8.00 i 11.30 - 17.003.Pracownicy świetlicy :


Kierownik mgr Skawińska Elżbieta

mgr Kluza Sylwia
mgr Łączak Anna
mgr Mielnicka Karolina
mgr Osnowska Joanna
mgr Aleksandra Wołoszyn
mgr Szpakowska Anna

mgr Magdalena Jaskóła

4.Galeria

 

 

 

 

 

 

Wywiadówka24

Dziennik nauczyciela

Nauczanie zdalne

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting