Pedagog

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

· rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji

· szukają źródeł trudności w nauce i pomagają w ich przezwyciężaniu

· diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

· organizują działania wychowawcze i profilaktyczne

· wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych

· podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

· podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że na terenie miasta Mielca działają placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży potrzebujących opieki w godzinach popołudniowych.

Wolnymi miejscami dysponują:

1. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu, ul. Chopina 8, 39 – 300 Mielec tel. 17 583 66 21, 698 673 486 – Kierownik Grażyna Chamielec

2. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu, ul. Warneńczyka 3, 39 – 300 Mielec, tel. 17 582 58 47, 698 673 486 – Kierownik Grażyna Chamielec,

3. Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mielcu, ul. Arczewskiego 5, 39-300 Mielec, tel. 17 586 22 62 w. 218, kierownik Teresa Stala – tel. 796 035 254, wychowawca Anna Buć – tel. 506 796 029,

4. Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza „Lumen” Oddział Caritas przy Parafii Św. Mateusza w Mielcu, ul. Bł. Ks. Sitki 3, 39-300 Mielec, kierownik Barbara Jankowska-tel. 512 703 626, wychowawca Maria Sudoł - tel. 606 681 514,

5. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „TCHNIENIE”, ul. Pisarka 16, 39 – 300 Mielec, tel. 17 585 21 77, kierownik – Siostra Filipa, ks. Waldemar Ciosek.

 

 

 

Pedagog szkolny klas IV-VI (pokój nr 28)

mgr Justyna Dyka – Szymańska

poniedziałek   10.30 – 12.35

12.35 – 15.30 (terapia pedagogiczna)

Wtorek          10.30 – 13.35

13.35 – 15:30 (terapia pedagogiczna)

Środa           8.00 – 8.45 (terapia pedagogiczna)

8.45 – 13.00

Czwartek       8.00 – 13.00

Piątek           9.00 – 14.00

 

Pedagog szkolny klas I-III (pokój nr 18)

mgr Katarzyna Małecka

poniedziałek                  8.00 – 14.00

(900 - 1000 - Gimn. 1)

12.35 - 13.20 zajęcia dodatkowe

wtorek                          8.00 – 12.00

środa                            8.00 – 14.00

(930 - 1030 - Gimn. 1)

12.05 - 12.50 zajęcia dodatkowe

czwartek                       8.45 – 15.30

(845 - 945 - Gimn. 1)

12.35 - 14.05 zajęcia dodatkowe

piątek                           8.00 – 12.00

(800 - 845 - Gimn. 1)

 

 

 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? -

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW W MIELCU

 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                                                               17 780 05 05

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                   17 780 04 70

OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  17 583 40 00

NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ                                     17 788 70 40

BIURO SPRAW SPOŁECZNYCH GMINY MIEJSKIEJ MIELEC                                   17788 58 75

KOMENDA POWIATOWA POLICJI                                                                   17 584 53 42

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                        17 581 02 95

SĄD REJONOWY                                                                                           17 582 04 00

PROKURATURA REJONOWA                                                                            17 586 42 11

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA                                                 17 788 49 78

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI                                                           116 111

TELEFON „NIEBIESKA LINIA”                                                              0801 12 00 02

 

  

 

 

 

E-dziennik

Projekt unijny

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Cyfrowa szkoła

O szkole

moodle

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting