Deklaracja dostępności
Wpisał Elżbieta Wołoszyn   
Poniedziałek, 01. Marzec 2021 09:11
czcionka

 

Wstęp

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU


 

Status pod względem zgodności z ustawą

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6mielec.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26 Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wskazań wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury (bez używania myszki)
 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczone na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:

 

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego wezwanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowe nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu, posiada dwa budynki.

Budynek główny przy ulicy Solskiego 8

 1. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dotrzeć na parter budynku.
 2. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w sekretariacie szkoły, księgowości, kadrach, świetlicy szkolnej, bibliotece, dyrekcji szkoły oraz otrzymać pomoc w załatwianiu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku. W budynku mieszczą się oddziały klas I- V oraz klasa VI c i VII a.

 

Budynek przy ulicy Biernackiego 6

 1. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dotrzeć na parter budynku.
 2. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku mieszczą się oddziały klas VI – VIII ( bez klasy VI c, VII a).

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w załatwianiu spraw w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu przy ul. Solskiego 8.

 

Tłumacz języka migowego.

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu zapewnia pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu. Zgłoszenie należy złożyć na co najmniej trzy dni robocze przed terminem planowanej wizyty w szkole (wniosek zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego do pobrania w zakładce Dostępność).

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

1.Pochylnia jest podjazdem betonowym.

2. Brak platform.

3. Brak informacji głosowych.

4. Brak pętli indukcyjnych.

5. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

6. Brak powiększonych napisów (druku )dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe:

Nie posiadamy narzędzi do edycji i wydruku dokumentów w alfabecie Braille’a.

Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu mogą komunikować się z nami poprzez:

 • email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • telefon 17 7875270 (sekretariat)
 • faks: 177875251
 • Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 6. ul. Solskiego 8, 39 – 300 Mielec, województwo podkarpackie

LAST_UPDATED2
 

Wywiadówka24

Dziennik nauczyciela

Nauczanie zdalne

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting