Od dnia 8 kwietnia 2019 r. szkoła przystąpiła do bezterminowego strajku nauczycieli i pracowników oświaty!!!         Dyrektor szkoły przypomina o obowiązku zgłoszenia się uczniów na egzamin ósmoklasisty w dniu 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku o godz.8.30. Egzamin odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Solskiego 8.                  
Spotkanie przy „Okrągłym stole”

Dzień Życzliwości i Pozdrowień był okazją do spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli przy organizowanym corocznie przez samorząd uczniowski „Okrągłym stole”.  Zebrani dyskutowali  o tym, jak w prosty sposób „zaprosić życzliwość” do relacji uczeń-dorosły, rodzic-nauczyciel, nauczyciel-rodzic oraz jakie   korzyści przynosi nam bycie życzliwym. Spotkanie poprzedziła uczniowska debata, podczas której przedstawiciele wszystkich klas rozmawiali na temat życzliwości w codziennych, koleżeńskich kontaktach. Obydwa spotkania zaowocowały cennymi wnioskami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto być życzliwym, ponieważ życzliwość „jest kluczem do drugiego człowieka”, zbliża ludzi, ułatwia kontakty, pomaga rozwiązywać problemy, zrozumieć innych, łagodzi obyczaje.  To właśnie ona jest podstawą do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie. Należy zawsze o tym pamiętać. red. M.Nowakowska

 

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting