Od dnia 8 kwietnia 2019 r. szkoła przystąpiła do bezterminowego strajku nauczycieli i pracowników oświaty!!!         Dyrektor szkoły przypomina o obowiązku zgłoszenia się uczniów na egzamin ósmoklasisty w dniu 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku o godz.8.30. Egzamin odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Solskiego 8.                  
Młodzi piszą … …..

Tegorocznej – 13 edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” towarzyszyły słowa Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych
i troska o dobro wspólne, jakim jest wolna ojczyzna”.

Zapoczątkowany 13 lat temu konkurs od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród uczniów. Od samego początku konkursowym zmaganiom kibicuje pomysłodawczyni konkursu – poseł na Sejm RP p. Krystyna Skowrońska. W tym roku jednak po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło ponad 70 prac uczniów ze szkół mieleckich oraz
z terenu powiatu mieleckiego. W zdecydowanej większości ich autorzy byli uczniami starszych klas szkół odstawowych, nie mniej jednak swoich sił w tworzeniu własnych tekstów próbowali, i to z powodzeniem, także uczniowie ze szkół średnich. Po burzliwej naradzie jury konkursowego (nauczyciele języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu) wyłoniono 26 tekstów poetyckich, które przykuły uwagę swą oryginalnością i wartościami artystycznymi. Autorzy nagrodzonych tekstów w dniu 13 czerwca 2018 r.
w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu odebrali  z rąk zaproszonych Gości dyplomy oraz nagrody ufundowane przez p. poseł K. Skowrońską  oraz Urząd Miasta w Mielcu.

Poniżej prezentujemy wiersz naszego ucznia Mario Średzińskiego, który z myślą o konkursie napisał wiersz pt. „ Moja Polska”

„Moja Polska”

Polska

To moja ziemia ojczysta,

która jest memu sercu

tak bliska

Jej symbol

flaga biało – czerwona,

która na masztach jest zawieszona,

w swoim tle

orła w koronie ma,

który nas strzeże

i o nas dba.

 

Historia naszej niepodległości

to czasy bitew, wojen i złości.

Były rozbiory, potopy, krew,

Polak szedł walczyć o nią jak lew

 

Krew przelewali

pradziad, wuj, dziad,

by zapanował

spokój i ład.

 

By nigdy więcej

nie było wojny,

by świat dookoła

stał się spokojny.

 

O wolną Polskę dla nas walczyli,

byśmy w pokoju

dziś wszyscy żyli.

 

Na nas spoczywa

o nią dziś troska,

by zawsze była

już wolną Polska.

 

My, polskie dzieci

małe i duże,

chcemy ojczyźnie swojej

dziś służyć.

 

Wiedzą, nauką,

pracą, zabawą

chcemy zatroszczyć o nią się całą.

 

Wspólnie zadbamy

dziś wszyscy o to,

by nam jaśniała

blaskiem swej chwały.

W roku stulecia niepodległości .

 

Chcę, by usłyszał

o niej świat cały.

W tym czasie

dla nas bardzo szczególnym,

wszyscy Polacy

mali i duzi,

pełni miłości i uczciwości,

żyjący w duchu sprawiedliwości,

chcą, by świat cały

był już spokojny,

By kraj nasz, Polska

wolną już była,

by żadna troska

nas nie trapiła.

 

 

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting