Od dnia 8 kwietnia 2019 r. szkoła przystąpiła do bezterminowego strajku nauczycieli i pracowników oświaty!!!         Dyrektor szkoły przypomina o obowiązku zgłoszenia się uczniów na egzamin ósmoklasisty w dniu 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku o godz.8.30. Egzamin odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Solskiego 8.                  
Program ''Urodziny Niepodległej"

W naszej szkole Program „Urodziny Niepodległej” jest realizowany od stycznia 2018 do grudnia 2018 roku. Jego realizatorami są nauczyciele, społeczność uczniowska, adresatami  zaś uczniowie z klas I – VIII oraz młodzież gimnazjalna. Cykl podjętych działań ma na celu wprowadzenie uczniów w świat wartości znanych Polakom od wielu pokoleń, które zamykają się w trzech słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Podjęte działania mają na celu także kształtowanie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego,  przywiązania do symboli narodowych oraz dumy z osiągnięć poprzednich pokoleń. Istotnym elementem będzie zwracanie uwagi na naszą tożsamość narodową, przywiązanie do historii i tradycji narodowych. Planowane działania podjęte w ramach tego programu będą poszerzać wiedzę uczniów, angażować emocje dzieci, młodzieży oraz co bardzo ważne, kształtować postawy  społeczne, obywatelskie (umiejętności kluczowe).

 

W realizację programu włączeni będą wszyscy pracownicy szkoły i społeczność lokalna. Tematyka programu  będzie realizowana  na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. Działania będą:

- rozwijały zdolności twórcze, plastyczne, muzyczne uczniów,

- wzbogacały wiedzą historyczną, geograficzną.

Program będzie realizowany metodami aktywnymi. Wszystkie realizowane działania będą dokumentowane  w postaci: zdjęć, opisów, rysunków, relacji, które sukcesywnie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting