W czwartek tj. 17 października odbędzie się zbiórka surowców wtórnych przy ulicy Biernackiego od godz. 7.40 - 12.00 (plastikowe butelki, nakrętki, baterie).                          
Miejski Konkurs Historyczny
Czwartek, 06. Wrzesień 2018 13:19

Miejski Konkursu Historyczny z okazji 100 rocznicy  odzyskania niepodległości przez Polskę

Poznaj fascynującą historię swojej Ojczyzny   (1772-1918)

 

 

Cele:

Ø upamiętnienie 100  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Ø uświadomienie uczniom potrzeby obchodzenia rocznic wielkich wydarzeń z historii naszej ojczyzny

Ø pobudzenie i  rozwijanie zainteresowań historycznych wśród dzieci

Ø wychowywanie uczniów w duchu szacunku dla ojczyzny i symboli narodowych

Ø wdrażanie wartości patriotycznych

Ø pogłębienie znajomości historii Polski i naszego regionu

Ø uczenie szacunku dla dorobku naszych przodków

Ø stworzenie dzieciom sytuacji do wykazania się zdobytą wiedzą historyczną i samodzielną pracą

Ø przypomnienie uczniom uniwersalnych wartości społeczno-cywilizacyjnych

 

Przebieg i zasady konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII mieleckich szkół podstawowych.

Etapy konkursu:

I etap- szkolny

Termin: 11.10. 2018 r. godz. 12.00

Czas trwania: 60 minut

I etap przeprowadzają szkolne komisje konkursowe na terenie swoich placówek, powołane przez dyrektorów szkół. Poszczególne komisje typują liczbę uczniów równą ilości oddziałów klas VIII z danej szkoły i przesyłają listę zakwalifikowanych na adres  mailowy SP6:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II etap – międzyszkolny

Termin: 25.10 2018 r. godz.12.00

Czas trwania konkursu: 60 minut

II etap przeprowadza miejska komisja konkursowa w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu. W jej skład wchodzą wszyscy opiekunowie uczniów.

Poprawa prac odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 17.00 na terenie SP6 Mielec. W skład komisji poprawiającej prace uczniów wchodzą wszyscy chętni nauczyciele -opiekunowie dzieci biorących udział w tym etapie. Opiekunowie nie mogą poprawiać prac swoich wychowanków.

Wyniki będą jawne i zostaną ogłoszone na drugi dzień po konkursie. Prace konkursowe będą udostępnione do wglądu dla nauczycieli – opiekunów.

Dokładna liczba laureatów  i finalistów zostanie określona po II etapie.

Uczniowie - laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, finaliści  - dyplomy.

 

Uroczysta Gala

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, która będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu.

O jej dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane drogą mailową.

 

Wymagania i program merytoryczny konkursu:

Ø zakres materiału dla uczniów będzie wykraczał poza podstawę programową dla szkoły podstawowej  - II etap

Ø uczniowie powinni wykazać się znajomością historii Polski i naszego regionu:  od 1772 (I Rozbiór Polski) do 1918 (zakończenia I Wojny Światowej  i odrodzenia się Państwa Polskiego)

Ø pytana będą dotyczyć treści z zakresu: życia codziennego, wojskowości, polityki, kultury, nauki, sztuki i historii naszego regionu z podanej literatury

Ø pytania na I i II etap będą miały charakter testu wyboru (1 poprawna odpowiedź z 4 możliwych do wyboru)

 

Literatura:

I etap:

G. Wojciechowski, Podręcznik do historii  i społeczeństwa dla klasy szóstej, Wczoraj i dziś, Nowa Era, 2014 s.10-57

II etap:

1.     G. Wojciechowski, Podręcznik do historii  i społeczeństwa dla kl. szóstej Wczoraj i dziś, Nowa Era, 2014, s.60-68

2.     J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak, Podręcznik do historii dla kl. siódmej, Wczoraj   i dziś, Nowa Era, 2017,  s.42-76

3.     J. Witek, Encyklopedia miasta Mielca, 2009,  tom 3, Kalendarium,  s. 342

 

Poszczególne szkoły będą mogły zgłaszać udział uczniów w konkursie  drogą elektroniczną na mail szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w terminie do końca września 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa uczniów z danej szkoły jest przesłanie dwóch zestawów  pytań (I i II etap) przez nauczycieli opiekunów na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , każdy zestaw (I i II etap) musi się składać z 15 pytań zamkniętych wraz z kluczem odpowiedzi.

Termin przesłania zestawów pytań: 20.09.2018

W celu wyboru pytań na I i II etap konkursu odbędzie się spotkanie nauczycieli-opiekunów uczniów w SP6: 27.09.2018 w sali nr 31

 

Organizator:

Bartosz Warzecha

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury

z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu

 

 

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting