Regulamin rekrutacji na zajęcia profilaktyczno – sportowo – rekreacyjne organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Mielcu.

1.    Rekrutacja na zajęcia letnie w ramach „Akcji Lato” prowadzona jest w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, ul. Solskiego 8.

2.   Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 630 do 1530, od poniedziałku do piątku, w trakcie których uczestnicy otrzymają bezpłatny ciepły posiłek. Podczas każdego turnusu opiekę nad dziećmi sprawować będą wychowawcy zatrudnieni w placówce. Funkcję kierownika wypoczynku pełnić będzie dyrektor szkoły.

5.      Dzieci zapisywane są do 3 różnych grup na każdy z dwóch turnusów w terminach:

I      02 – 06 lipca 2018 r.

II      09 – 13 lipca 2018 r.

6.  Każda grupa liczy po 15 uczestników.

7. Nabór na turnusy trwa od 10 do 30 maja 2018 r.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci z kl. I – III.

9. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, których obydwoje rodzice w tych terminach pracują, matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, z rodzin wielodzietnych.

10.Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia jest oddanie organizatorowi wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej” (do pobrania w sekretariacie SP 6)
w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r. (decyduje data złożenia dokumentu) oraz uiszczenie opłaty do 15 czerwca 2018 r.

11. Odpłatność za udział uczestnika w zajęciach w wysokości 100 zł tygodniowo, płatne  na konto, którego numer zostanie podany rodzicom/prawnym opiekunom dzieci pozytywnie zrekrutowanych na wypoczynek.

12. Niedopełnienie czynności formalnych skutkuje skreśleniem ucznia z listy zapisanych. W takim przypadku przyjmuje się kolejno dzieci z listy rezerwowej.

13. W razie rezygnacji z zajęć opłata nie podlega zwrotowi.

14. Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony rodzicom/prawnym opiekunom dzieci w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

E-dziennik

Rekrutacja 2019/2020

100 lat niepodległości

Konkursy 2018/2019

Filmoteka szkolna

Kodowanie i Robotyka

Znajdź nas na ...

Projekt unijny

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting