Efekty projektu europejskiego PO WER w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/18 roku nauczyciele języka angielskiego naszej szkoły wzięli udział w europejskim projekcie PO WER Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt, w którym uczestniczyliśmy, nosił nazwęMisja i powołanie nauczycielarozwijanie siebie poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenie zawodowego.

 

W ramach tegoż projektu grupa nauczycieli anglistów SP 6 wzięła aktywny udział w programieBritish Culture Course- Language Link Teacher Training 2017. Jednym z najistotniejszych elementów kursu był kilkudniowy pobyt w stolicy Wielkiej Brytanii - Londynie oparty na opracowanym przez londyńską szkołę językowąLanguage Linkprogramie British Culture Programme- Professional Development for EFL teachers.

Głównym celem programu był profesjonalny rozwój indywidualny nauczycieli języka angielskiego poprzez osobisty kontakt z historią, kulturą, tradycjami oraz tzw.modern life- współczesnym życiem Brytyjczyków oraz wykorzystanie nabytego doświadczenia i wiedzy w pracy z uczniem podczas lekcji języka angielskiego.

 

Ponadto cele kursu obejmowały:

-Usystematyzowanie oraz uaktualnienie posiadanej przez naszych nauczycieli anglistów wiedzy na temat Wielkiej Brytanii,

-Wprowadzanie w nauczaniu języka obcego nowych rozwiązań, zwiększających efektywność nauczania opartych na zdobywaniu umiejętność językowych poprzez poznanie i zrozumienie historii, kultury, tradycji i codziennego życia Brytyjczyków,

-Doskonalenie personalnych umiejętności językowych poprzez kontakt znative speakers, umożliwiających kontakt zżywymjęzykiem oraz szczególnie tzw. 'pure language'- British Englishjęzykiem angielskim urzędowym bez regionalnych naleciałości, który to język jest przedmiotem nauczania w szkołach krajów Unii Europejskiej.

 

Nasz pobyt w Londynie został podzielony na dwa etapy:

 

Etap 1;

Zajęcia w szkole językowej z profesjonalnym liderem- nauczycielem akademickim p. Francisem MCormackiem. Zapewnił on uczestnikom bezpośredni kontakt z niezwykle barwnym i czystym, oficjalnym językiem angielskim, którym posługuje się zaledwie kilka procent brytyjskiego społeczeństwa. Zajęcia te obejmowały wykłady, dyskusję, pracę grupową oraz projektową. Dzięki wykładom lidera pogłębiliśmy oraz usystematyzowaliśmy posiadaną wiedzę dotyczącą między innym najistotniejszych aspektów funkcjonowania państwa: rządu, szkolnictwa, prasy, mediów, waluty, języka, kultury oraz problemów związanych z multikulturalizmem Poznaliśmy 12 istotnych zmian we współczesnym języku mówionym oraz pisanym. Dyskusje oraz wymiana opinii pomogły nam zrozumieć istotę problemów współczesnych mieszkańców UK. Praca grupowa oraz projektowa we współpracy z liderem oraz obecność na zajęciach dwóch nauczycielek z Czech umożliwiła nam również wymianę doświadczeń dotyczących metodologii nauczania języka obcego.

 

Etap 2:

Codziennie po zajęciach w szkole językowej rozpoczynaliśmy popołudniowe zwiedzanie Londynu z p. MCormackiem. Odwiedzaliśmy najważniejsze londyńskie muzea, podziwialiśmy najsłynniejsze budowle historyczne, zróżnicowane kulturowo dzielnice oraz zobaczyliśmy na własne oczy piękno współczesnej architektury stolicy Wielkiej Brytanii. Wycieczki te zapewniły nam bezpośredni kontakt z historią, tradycją, kulturą, a także życiem codziennym Brytyjczyków. Należy również nadmienić, pan M'Cormack, z wykształcenia historyk, przekazał nam bogatą wiedzę nie tylko historyczną, ale również ekonomiczno-społeczną oraz kulturową współczesnego UK, a korzyści z tego płynące dla nas nauczycieli, którzy taką wiedzę mają przekazywać swoim uczniom, bezcenne.

 

W ramach przygotowanego specjalnie dla nas programu zwiedziliśmy British Museum, British Library, Museum of London, Victoria and Albert Museum. Odwiedziliśmy dzielnicę Bloomsbury, Knightsbridge, South Kensington. Odbyliśmy rejs statkiem rzeką Tamizą, natomiast odwiedziny w Docklands dostarczyły nam wiedzy na temat współczesnych zmian we wschodnim Londynie. Również wizyty w City of London-centrum finansowym oraz Bangla Town przyniosły nam nieoceniony wgląd w różnicowany statut materialny oraz kulturowy mieszkańców Londynu.

Na zakończenie naszego pobytu odwiedziliśmy również obszar podmiejski Londynumiasteczko Richmond, mieliśmy więc okazję zaznajomić się z codziennym życiem Brytyjczyków poza zgiełkiem wielkiego miasta.

Oprócz zaplanowanego programu w czasie wolnym mieliśmy możliwość zapoznania się z pięknymi zabytkami i osobliwościami Londynu, ich wielokulturowością oraz potrawami kuchni angielskiej. Obejrzeliśmy Big Ben, Pałac Westminster, Natural History Museum, London Eye, Hyde Park Greenwich, zwiedziliśmy punkt widokowy Greenwich Park, Tower of London, Tower Bridge, National Gallery, Trafalgar Square, Buckingham Palace.

 

Podsumowując nasz pobyt, należy podkreślić, udział w projekcie pozytywnie wpłynął na rozwój kompetencji zarówno językowych jak i kulturowych uczestników oraz na promocję szkoły w środowisku lokalnym. Wyjazd pogłębił naszą tolerancję, akceptację i otwartość na inne kultury, jednak przede wszystkim rozwinął naszą wiedzę, umiejętności lingwistyczne oraz miał korzystny wpływ na efektywność nauczania języka angielskiego w naszej szkole.

Nabyte doświadczenie staramy się skutecznie wykorzystać w naszej pracy z uczniami podczas lekcji. Przygotowane po powrocie prezentacje na temat spotkania z kulturą brytyjską rozbudziły ciekawość uczniów i chęć rozwijania umiejętności posługiwania się językiem, który jest dziś niezbędnym narzędziem komunikacji młodego Europejczyka.

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2020/2021

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

Znajdź nas na ...

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting