Efekty projektu PO WER

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu przy ul. Solskiego 8 brała udział w europejskim projekcie PO WER „Mobilność kadry  edukacji szkolnej”.

 

Projekt, w którym uczestniczyliśmy, nosił nazwę „Misja i powołanie nauczyciela – rozwijanie siebie poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenie zawodowego”. W projekcie uczestniczyło 15 nauczycieli, którzy obecnie w szkole uczą różnych przedmiotów. Instytucja zapraszająca/ współpracująca: Global Learning Association University of Hull, Hull , HU6 7RX. United Kingdom organised in Brighton & London.

Przebieg wyjazdu:

· Brighton 1 – 4 października 2017 r.

·Londyn 5- 9 października 2017 r.

W trakcie tego projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych, metodologicznych, które prowadzone były przez konsultantów i trenerów Amandę Grange – niezależny doradca ds. Edukacji międzynarodowej oraz Chrisa Souvlis – zastępca Przewodniczącego Global Learning Association. Prowadzący to specjaliści, konsultanci Edukacji Szkolnej w Wielkiej Brytanii, którzy prowadzą badania mające na celu podnoszenie efektów kształcenia w szkołach brytyjskich, dbanie o bezpieczeństwo i wysoki poziom edukacji uczniówPrzed wyjazdem beneficjenci zostali przygotowani pod względem językowym (zajęcia z języka angielskiego z bardzo dużym naciskiem na słownictwo) oraz kulturowym. Natomiast w Brighton i Londynie mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w tych obszarach, w tym doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Naszą Instytucją Przyjmującą zarówno w Brighton oraz Londynie był Global Learning Association (www.globallearningassociation.org) - niekomercyjny oddział Global Learning Association dla Szkół w Wielkiej Brytanii, organizacja charytatywna utworzona w 1996 roku. GLA Associates posiada aktualne lub wcześniejsze doświadczenie jako doradztwo ds. Edukacji międzynarodowej dla władz lokalnych, jako koordynatorzy ds. Edukacji Globalnej, w innych stanowiskach doradczych lub jako trenerzy i doradcy departamentów rządowych. Większość są to wykwalifikowani nauczyciele, a niektórzy z nich mają doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych lub innych wyższych stanowiskach kierowniczych.

Zarówno kursy językowe, zajęcia jak i wykłady odbywały się w Brighton i Londynie. Wszystkie zajęcia językowe to nowe wyzwanie dla uczestników kursu, które było nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale również nowym pomysłem w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Tematyka kursu obejmowała szereg dobrych praktyk i rozwiązań edukacyjnych przydatnych każdemu nauczycielowi w pacy ze swoimi uczniami. Zajęcia miały na celu nie tylko podnieść poziom i efekty kształcenia, ale też wprowadzić szereg dobrych rozwiązań wychowawczych. Uczenie się przez całe życie jest naszym przyrodzonym prawem, możemy stale się rozwijać i dążyć do wymarzonych cel.

Udział w projekcie okazał się szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru.

Głównymi celami projektu były:

1.       Poprawa znajomości języka angielskiego przez uczestników, wykorzystując różne podejścia, w tym zajęcia, warsztaty i wizyty kulturalne.

2.       Zaktualizowanie wiedzy uczestników dotyczącej, kultury i trendów panujących w Wielkiej Brytanii i zachęcenie ich do dalszego zdobycia wiedzy związanej z kulturą brytyjską.

3.       Promować i dbać o rozwijanie kontaktów edukacyjnych w Wymiarze Europejskim.

4.       Rozwinięcie warsztatu metodycznego nauczycieli, umiejętności twórczego, kreatywnego podejścia w uczeniu i nauczaniu języka, podniesieniu świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów.

5.       Rozwój poczucia europejskiego obywatelskiego i tożsamości, porównanie systemów

edukacyjnych szkół z krajów europejskich, zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie

innowacyjnych metod nauczania na miarę nowoczesnej Europy.

 

Pobyt w Anglii przebiegał według poniższego harmonogramu:

Dzień 1 – Zakwaterowanie w hotelu Jury's Inn Brighton.

Dzień 2 - Rozpoczęcie kursu Pure Language - ,,Czysty język”. Wizyta w zabytkowym Brighton Pavilion jako realizacja zadania językowego.

Dzień 3 - Pure Language ,,Czysty język” - razem i w grupach. Wykład „Angielski System Edukacji - bieżące kwestie i porównania z Polską”.

Dzień 4 - Pure Language ,, Czysty język” - razem i w grupach. „Mówienie dzisiaj, wczoraj i w przyszłości”; korzystanie z gazet i z internetu – dyskusja na temat aktualnych wydarzeń w brytyjskim społeczeństwie. Powtórka i utrwalanie zwrotów językowych potrzebnych do wzięcia udziału w dyskusji.

Dzień 5 - Pure Language -,,Czysty język” - razem i w grupach. „Prezentacje - język prezentacji. Jak przekazać prezentację w języku angielskim”. Spacer po okolicy. Wyjazd do Londynu. Zakwaterowanie w hotelu Greenwich Travelodge.

 

Dzień 6 - Wizyta w szkole w Londynie. Zwiedzanie Londynu: Art and Language- “Sztuka i język” - w National Gallery, Trafalgar Square, Buckingham Palace. Art Historian i Gallery Educator – zajęcia prowadzone przez Sarę Dibb “Używanie sztuki do inspirowania języka angielskiego poprzez mówienie i pisanie, w tym gry i poezję”.

Dzień 7 - wycieczka do punktu widokowego Greenwich Park, Tower of London. Spacer z Tower of London przez Tower Bridge do City hall (Ratusz). Wizyta w Tate Modern Gallery przez Millennium Bridge do St Pauls Cathedral.

Dzień 8 – Zwiedzanie ciekawych miejsc i zabytków Londynu; The British Museum, Big Ben, Pałac Westminster, Natural History Museum, London Eye, Hyde Park Greenwich.

Dzień 9 – powrót do Polski.

Oprócz zaplanowanego programu beneficjenci w czasie wolnym mieli możliwość zapoznania się z pięknymi zabytkami i osobliwościami Brighton oraz Londynu, ich wielokulturowością oraz potrawami kuchni angielskiej.

Po zakończonym projekcie PO WER nauczyciele podzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami zarówno ze społecznością szkolną: uczniami i nauczycielami, jak i ze społecznością lokalną przy różnych okazjach, m.in. podczas zajęć dydaktycznych, na spotkaniach z rodzicami, w zespołach przedmiotowych, w trakcie spotkań indywidualnych z nauczycielami. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat ukończenia kursu „Global Learning Association University of Hull”. Obecnie w naszej szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, które rozwijają zainteresowania, pasje naszych uczniów.

Udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści m.in. profesjonalizację kadry odpowiadającej za współpracę z instytucjami zagranicznymi, podniesienie kompetencji językowych,

interpersonalnych oraz kwalifikacji zawodowych uczestników projektu oraz innych członków kadry nauczycielskiej szkoły, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania, motywujące ucznia do nauki materiały dydaktyczne, poszerzenie i poprawa oferty edukacyjnej, wdrożenie poznanych dobrych praktyk oraz innowacji, co wpłynęło na uzyskanie przez uczniów szkoły kompetencji kluczowych i

pogłębienie ich poczucia tożsamości europejskiej, a także zwiększyło atrakcyjność szkoły w oczach potencjalnych uczniów. Przede wszystkim, nadano wymiar europejski naszej placówce szkolnej poprzez promowanie jej na arenie międzynarodowej.

Uczestnictwo w tym kursie pozwoliło nam przemyśleć sytuację w szkole, w której jesteśmy pedagogami, czym możemy się pochwalić, co robimy dobrze, a co powinniśmy poprawić, z jakich obszarów możemy być dumni. Jesteśmy szkołą otwartą, wielokulturową, tolerancyjną, gotową na zmiany i nowe wyzwania. Erasmus + dał nam nie tylko nowe pomysły, ale wiele możliwości.

Dobrze wykształceni obywatele to największe bogactwo każdego kraju. Chcemy pokonywać bariery, które utrudniają młodemu pokoleniu odnaleźć się w świecie, w którym przyjdzie im żyć i pracować. Czy nam się uda? Tak, już się udało! Nasza szkoła to miejsce przyjazne dla dziecka, w którym wykształcenie, bezpieczeństwo i zdrowie stawiane są na pierwszym miejscu. Nasza szkoła osiąga sukcesy!

Efekty - link do pliku

 

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2020/2021

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

Znajdź nas na ...

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting