W dniu 24 czerwca 2022 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2021/2022 zgodnie z harmonogramem:

godzina 1000 – klasy I–III w budynku przy ul. Solskiego 8,

godzina 1100 – klasy IV, Vb, Vc, VId, VIIc  w budynku przy ul. Solskiego 8,

godzina 1100 – klasy Va, Vd, VI–VIII w budynku przy ul. Biernackiego 6.

 

Uczniowie klas VIII biorą udział w akademii pod opieką wychowawców w budynku ul. Biernackiego 6.

Uczniowie pozostałych klas zakończenie roku szkolnego mają w formie indywidualnych spotkań z  wychowawcami.

W czasie zakończenia roku szkolnego wychowawcy poszczególnych klas sprawują opiekę nad swoimi wychowankami.

W  dniu  24 czerwca 2022 r. kuchnia szkolna nie wydaje obiadów.

 

Wykaz sal, w których odbywać się będą spotkania na zakończenie roku szkolnego 2021/2022

budynek ul. Biernackiego 6

8 a - s.11 (parter) p. Bożena Kosińska

8 b – s. 4   p. Anna Majocha

8 c – s. 7   p. Renata Pietrzyk

8 d – s. 5  p. Alicja Jasińska

8 e – s. 6  p. Izabela Haptaś

8 f – s. 3  p. Monika Ćwiok

7 a – s. 30  p. Renata Jaśkiewicz

7 b – s. 29  p. Agnieszka Brunecka

7 d – s. 1    p. Bernadetta Szatkowska

7 e – s. 2    p. Ewa Bryła

6 a – s. 28   I piętro  p. Łukasz Koźlik

6 b – s. 27   I piętro  p. Marek Haptaś

6 c – s. 31   I piętro  p. Angelika Rybak-Pietryka

6 e  – s. 35  I piętro  p. Edyta Kulińska

5 a – s. 24  I piętro   p. Bogusława Witkowska

5 d – s. 21  I piętro   p. Edyta Cisińska

Przydział sal na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – budynek ul. Solskiego 8

  1. I-III godz. 1000 (spotkania z wychowawcami w klasach)

1 a – s. 104    (p. Barbara Maj)

1 b – s. 102    (p. Mariola Drewniak)

2 a – s. 31     (p. Maria Pieróg)

2 b – s. 107   (p. Agnieszka Drozdowska)

2 c – s. 30     (p. Beata Feret)

3 a – s. 105   (p. Dorota Kaławaj)

3 b – s. 101   (p. Mariola Kobos)

3 c – s. 29     (p. Elżbieta Kwiecień)

Przydział sal na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – budynek ul. Solskiego 8

  1. IV a, IV b, IV c, V b, V c, VI d, VII c, odział przygotowawczy godz. 1100
    (spotkania z wychowawcami w klasach)

4 a – s. 32      (p. Iwona Podgórska)

4 b – s. 33      (p. Anastazja Mytych)

4 c – s. 17      (p. Aneta Strokoń)

5 b – s. 22      (p. Jolanta Wieczerzak)

5 c – s. 23      (p. Dorota Mazurek)

6 d – s. 108    (p. Anna Naróg)

7 c – s. 111    (p. Anna Dugiełło)

Oddział przygotowawczy – s. 30  (p. Anna Ungeheuer)