Dni 17 i 23 czerwca 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W dniach 17 i 23 czerwca 2022 r. kuchnia szkolna nie wydaje obiadów.

Dla uczniów, którzy będą potrzebować opieki w poszczególnych dniach (po wcześniejszym zgłoszeniu przez wychowawców) szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńczych na terenie placówki, które odbywać się będą w świetlicy szkolnej.