Już po raz kolejny SP nr 6 włączyła się aktywnie w obchody Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Z  tej okazji podjęto szereg działań mających na celu uświadomienie uczniom, że posiadają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie obowiązków.

W klasach młodszych wykonywano prace plastyczne dotyczące Praw Dziecka. Drugoklasiści wykonali portret Superbohatera / Superbohaterki, który dzięki swoim mocom potrafi poprawić życie dzieci, oraz ilustracje do ich zdaniem najważniejszych praw, jakie posiadają.  Uczniowie z klasy trzeciej, wykonali  prace pt."Tarcza, która mnie chroni". Pani Monika Ćwiok nagrała  również z nimi filmik   "Prawa dziecka- oczami dzieci". 

W klasach starszych, uczniowie rozwiązywali quizy na platformie Kahoot, o tematyce związanej z tym dniem. W akcie solidarności i jedności z dziećmi , cala społeczność szkolna założyła ubrania w kolorze niebieskim #GOBLUE. Wykonano także gazetki w klasach i w holu szkoły oraz wystawę z pracami plastycznymi uczniów. Uczennica klasy 7c Gabrysia Pyrsak, namalowała pastelami logo Unicefu. Przeprowadzono lekcje wychowawcze , podczas których nie zabrakło dynamicznej dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat prawa dziecka we współczesnym świecie i jak pomóc tym dzieciom, których prawa są łamane. Ponadto uczniowie wysłuchali audycji przez radiolę pt. Moje prawa, ważna sprawa. Śpiewali także  piosenki: Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” , Natalii Kukulskiej „Prośba dzieci”, czy Orkiestry Dni Naszych „Piosenka o Prawach Dziecka”. Czytali i analizowali wiersz Marcina Brykczyńskiego „ O prawach dziecka”. Biblioteka szkolna przygotowała okolicznościową wystawę z publikacjami nawiązującymi do Konwencji o prawach dziecka. Na podkreślenie zasługuje fakt, że  różnorodność podjętych przez dzieci działań oraz współpraca i zaangażowanie uczniów i nauczycieli, stało się źródłem satysfakcji, radości i przyczyniło się do wzbogacenia pracy wychowawczej szkoły, oraz poszerzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności naszych uczniów. Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Monika Ćwiok.

W akcje włączyły się panie:

A .Jurasz, M. Drewniak, M.Pieróg, B. Feret, A.Drozdowska, R.Pienczewska, B.Szatkowska.