Życie w dużych społecznościach powoduje, że łatwo możemy zarazić się chorobami zakaźnymi. Przenoszą się one podczas kontaktów z chorymi ludźmi lub zwierzętami.

Mimo postępów medycyny choroby zakaźne stanowią dla współczesnych ludzi ogromne zagrożenie.

Mając to na uwadze, nasza szkoła przystąpiła  w dniach od 12 do 16 września 2022 roku do akcji pt. Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych.

W ramach akcji wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami liczne pogadanki, wykonane zostały gazetki tematyczne oraz zorganizowano  audycję.

Akcja była okazją do poszerzenia wiedzy o czynnikach chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne, o drogach ich rozprzestrzeniania oraz sposobach minimalizowania ryzyka zarażenia.

Red. J.Wieczerzak, A.Jurasz