Prezydent Miasta Mielca informuje, że postępowanie uzupełniające do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec odbędzie się w dniach 25 lipca 2022 r. - 2 sierpnia 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
ul. Solskiego 8
39-300 Mielec

Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do szkół:

Haromonogram rekrutacji określa:

ZARZĄDZENIE NR 1253/2022 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/804573/Zarz%C4%85dzenie-1253_2022

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu – MOJE MIASTO .
Pierwszym krokiem po wejściu na stronę https://eurzad.um.mielec.pl//  jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia  lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA  PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ

OBYDWOJE RODZICÓW.