Nasza Szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję: "Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj". Celem kampanii było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych, jak również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Poprzez udział w tej akcji chcieliśmy podkreślić wyjątkowość osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Mamy również nadzieję, że udało nam się zachęcić do świadomego odłożenia mediów cyfrowych (chociaż na krótką chwilę) w czasie świąt Bożego Narodzenia.
Składamy :Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom, serdeczne podziękowania za zaangażowanie się w kampanię.
 
Organizatorzy akcji:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu
Henryka Kardyś
Joanna Pawlik-Marek